Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow จิตวิทยาการศึกษา
พื้นฐานการให้คำปรึกษาวิธีการสอนวิชาแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษา
ดูภาพขยาย


จิตวิทยาการศึกษา

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.41.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

PSY3204(PC315)    55339  จิตวิทยาการศึกษา

พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2555 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 จิตวิทยาการศึกษากับการสอน

บทที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการ

บทที่ 3 ความแตกต่างแต่ละบุคคล

บทที่ 4 การวัดความแตกต่าง

บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพุทธินิยมและการแก้ปัญหา

บทที่ 6 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

บทที่ 7 ทฤษฎีมนุษย์นิยม

บทที่ 8 แรงจูงใจ

บทที่ 9 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

บทที่ 10 การวัดและการประเมินผลในห้องเรียน

บทที่ 11 การบริหารห้องเรียน

บทที่ 12 การเป็นครูที่ดี


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น


รายละเอียดผู้ขาย