Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ สุภาษิตจีน
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีนคู่มือสุภาษิตจีน

สุภาษิตจีน
ดูภาพขยาย


สุภาษิตจีน

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.99.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

CHI3201(CN363) 56066 สุภาษิตจีน

พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2556 จำนวน 500 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ตอนที่ 1 ที่มาและโครงสร้างของสุภาษิตจีน

ตอนที่ 2 ความหมายของสุภาษิตจีนและการนำไปใช้

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสุภาษิตจีนกับสุภาษิตไทย

ตอนที่ 4 คำภาษิตที่ใช้เป็นประจำ

ตอนที่ 5 นิทานสุภาษิต

แบบฝึกหัด แนวตอบแบบฝึกหัด

คำอ่านภาษาจีนและคำอธิบายภาษาไทย สรุป

ตัวอย่างการใช้สุภาษิต ตัวอย่างข้อสอบ


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น