Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือออกใหม่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือออกใหม่ arrow การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ภาษาญี่ปุ่น7ภาษาเขมรพื้นฐาน1

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
ดูภาพขยาย


การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.59.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

JR402(MJR4002) 54132 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

DESKTOP PUBLISHING

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 18 บทดังนี้

บทที่ 1 พื้นฐานสื่อสิ่งพิมพ์

บทที่ 2 กระบวนการจัดพิมพ์

บทที่ 3 หลักการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 องค์ประกอบชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ผลิตสิ่งพิมพ์

บทที่ 5 การออกแบบจัดหน้า

บทที่ 6 การเพิ่มหรือลด และเรียงลำดับหน้าสิ่งพิมพ์

บทที่ 7 การเลือกใช้ตัวพิมพ์

บทที่ 8 การเตรียมชุดตัวพิมพ์

บทที่ 9 การผนวกภาพในบริเวณตัวพิมพ์

บทที่ 10 การเตรียมสีและการใช้

บทที่ 11 การผลิตภาพกราฟิก

บทที่ 12 การใช้เส้นและแต่งเติมสี

บทที่ 13 การโอนเนื้อหาหรือภาพจากแฟ้มข้อมูลอื่น

บทที่  14 การสร้างตาราง

บทที่ 15 การเข้าเล่มสิ่งพิมพ์

บทที่ 16 การพิมพ์งานและเตรียมต้นฉบับก่อนการพิมพ์

บทที่ 17 การแปรรูปแฟ้มงานสื่อสิ่งพิมพ์

บทที่ 18 การสร้างประสบการณ์


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น