Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ คู่มือการสอนภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow คู่มือการสอนภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

คู่มือการสอนภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม
ดูภาพขยาย


คู่มือการสอนภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.9.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน  15  บท

บทที่ 1  การสอนเรื่อง "การเข้าใจแผนที่ ชั้น ม. 1 "

บทที่ 2  การสอนเร่อง  ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยชั้น ม. 1

บทที่ 3  การสอนเรื่อง แองโกลอเมริกา ชั้น ม.3

บทที่ 4  การสอนเรื่อง ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ชั้น ม.3

บทที่ 5  การสอนเรื่อง ญี่ปุ่น ชั้น ม. 3

บทที่ 6  สรุปความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์

บทที่ 7  สรุปวิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์

บทที่ 8  สรุปหลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์

บทที่ 9  สรุปปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บทที่ 10  สรุปความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์

บทที่ 11  สรุปการพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยมศึกษา

บทที่ 12  สรุปการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอนและประเมินผล

บทที่ 13  สรุปการจัดทำโครงการเรียนการสอน

บทที่ 14  สรุปการจัดทำบันทึกการสอนวิชาภูมิศาสตร์

บทที่ 15  สรุปการฝึกปฎิบัติการสอนหน้าชั้น


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น