Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ การบริหารการคลัง
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow การบริหารการคลัง
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐสถาบันการค้าระหว่างประเทศ

การบริหารการคลัง
ดูภาพขยาย


การบริหารการคลัง

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.81.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

EC447(ECO4407) 53041 การบริหารการคลัง

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บทดังนี้

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการคลัง

บทที่ 2 รูปแบบการบริหารการคลัง

บทที่ 3 การกระจายอำนาจทางการคลัง

บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการ

บทที่ 5 การบริหารภาษีอากร

บทที่ 6 การบริหารรายจ่าย

บทที่ 7 การบริหารหนี้สาธารณะ

บทที่ 8 การบริหารงบประมาณ

บทที่ 9 นโยบายการคลังกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น