Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพละศึกษาและสัมมนา2
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพละศึกษาและสัมมนา2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษาและสัมมนา1ดาราศาสตร์ทั่วไป (ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพละศึกษาและสัมมนา2
ดูภาพขยาย


การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพละศึกษาและสัมมนา2

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.135.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

PED5102 55062 วิชาชีพครูพละศึกษาและสัมมนา2

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

- ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- ประวัตินักศึกษา ประวัติโรงเรียน

- สภาพปัจจุบัน แผนผังโรงเรียน

- สถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกประสบการณืวิชาชีพครูสาระการเรียนรู้พลศึกษา

- ปฏิทินโรงเรียน ภาระงาน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

-  สาระและมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- ตัวชี้วัด สาระที่ 3 สาระที่ 4

- อภิธานศัพท์ วิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา

+- แผนการจัดการเรียนรู้ ใบบันทึกแผน

- หัวข้อสัมมนา - บันทึกประจำวัน กิจกรรม

- การศึกษาปัญหาและอุปสรรค 


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น