Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การพูดสำหรับผู้นำการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ดูภาพขยาย


การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.43.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

SS237(GAS2801) 55013 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 จำนวน 1,000 เล่ม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 บทดังนี้

บทที่ 1 สมรรถภาพทางกาย

บทที่ 2 คุณสมบัติ หน้าที่ และปรัชญาของผู้ฝึกสอน

บทที่ 3 การสร้างสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 4 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 5 ประเภทและรูปแบบของการออกกำลังกาย

บทที่ 6 อาหารกับสุขภาพ


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น