Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ พฤติกรรมผู้บริโภค
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการทุนมนุษย์การยศาสตร์

พฤติกรรมผู้บริโภค
ดูภาพขยาย


พฤติกรรมผู้บริโภค

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.250.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

BUS7301(BM631) 56253 พฤติกรรมผู้บริโภค 

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 จำนวน 200 เล่ม 

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ตอนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

บทที่ 1 ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภค

บทที่ 2 ระบบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

บทที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 2 อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

บทที่ 4 อิทธิพลทางเศรษฐกิจและประชากร

บทที่ 5 อิทธิพลทางวัฒนธรรม

บทที่ 6 อิทธิพลชั้นสังคม

บทที่ 7 อิทธิพลของกลุ่ม

บทที่ 8 อิทธิพลของครอบครัว

ตอนที่ 3 อิทธิพลส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

บทที่ 9 อิทธิพลของแรงจูงใจและความจำเป็น

บทที่ 10 อิทธิพลของความเชี่อและทัศนคติ

บทที่ 11 อิทธิพลของกลุ่ม

บทที่ 12 อิทธิพลของแบบการดำรงชีวิตและบุคลิกภาพ

ตอนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

บทที่ 13 การตระหนักถึงปัญหาหรือความจำเป้น

บทที่ 14 กระบวนการค้นหา

บทที่ 15 การประเมินผลทางเลือก

บทที่ 16 ทางเลือกและผลได้

บทที่ 17 พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบ่งส่วนตลาด

บทที่ 18 พฤติกรรมการซื้อกับประเภทผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนำไปใช้

บทที่ 19 พฤติกรรมการซื้อในร้านค้าปลีก

บทที่ 20 การขยายตัวของนวัตกรรม

บทที่ 21 การนิยมผู้บริโภค  


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น