Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ธรณีวิทยากายภาพการจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ดูภาพขยาย


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.58.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

GM103(MGT1001) 53039 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction  to Business

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน  12  บท

บทที่ 1  ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ

บทที่ 2  ธุรกิจและสังคม

บทที่ 3  รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจ

บทที่ 4  การบริหาระรกิจทั่วไป

บทที่ 5  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 6  ขบวนการทางการตลาด

บทที่ 7  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด

บทที 8  กลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการส่งเสริมทางการขาย

บทที่ 9  การค้าระหว่างประเทศและการสั่งสินค้าและการส่งสินค้าออก

บทที่ 10  การเงิน การประกัน  และการผลิต

บทที่ 11  เครดิตและระบบการธนาคาร

บทที่ 12  การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น