Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

You are here: Home หนังสือที่มีอยู่ในระบบ การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

หมวดหมู่สินค้า

Print
หนังสือที่มีอยู่ในระบบ arrow การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
 เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดีการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ง

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
ดูภาพขยาย


การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

( Manufacturer )
ราคา: ฿-.74.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

EN306(ENG3301) 54226  การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง(เป็นตำราเรียนได้ด้วยตนเอง)

CRITICAL READING

พิมพ์ครั้งที่  7 พ.ศ.2554 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหา สรุป การประเมินผลท้ายบท จำนวน 3 ตอน 10 บทดังนี้

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเทคนิคที่ช่วยให้การอ่านเข้าใจง่ายขึ้น

บทที่ 1 การอ่านและวิธีอ่าน

บทที่ 2 เทคนิคการอ่าน

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมาย คำสำนวนและเทคนิคในการเดาความหมายศัพท์

บทที่ 3 คำศัพท์และความหมาย

บทที่ 4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์

บทที่ 5 การศึกษาสำนวน

ตอนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับวิธีอ่านและฝึกฝนการอ่านเพื่อสึกษาข้อเท็จจริง

บทที่ 6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน

บทที่ 7 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความเห็น

บทที่ 8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย

บทที่ 9 การอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล

บทที่ 10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ

เฉลยคำตอบ


สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน:

On Sale.gif


ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น