เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่น 7 วันที่ 17 มี.ค. - 25 เม.ย. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด


                       Have to Dooo...                  


เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557



 นักศึกษาที่จบภาค 1/2556 สามารถทำเรื่องจบได้แล้วค่ะ


 นักศึกษาที่จะยื่นกู้ กรอ. ปีการศึกษา 2556
(เฉพาะนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 เป็นต้นไป)
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารกู้ยืมและติดตามประกาศจากเว็บไซต์ กรอ. เพื่อการกู้ยืม

 
                     



ตารางเรียนเพิ่มเิติม และสอบ Mid-Term

(ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)



วิชา

วันงด-ชดเชยMidTermหมายเหตุ

FIN3208(MB301)

-งดพุธที่ 26 มี.ค.

-ชดเชยพุธที่ 16 พ.ค.


MGT2101(GM203) กลุ่ม 2

-งดพฤหัสที่ 10 เม.ย.

-ชดเชยพฤหัสที่ 3 เม.ย. / พฤหัสที่ 24 เม.ย.

เวลา 10.00-12.00 น. ห้องบรรยาย 3



FIN3209(MB408)

-งดพฤหัสที่ 24 เม.ย.

-ชดเชยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
























  








 

Interest Link ::::

@ สภาวิชาชีพ
@ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
@ สำนักสหกิจและพัฒนาอาชีพ
@ เรียนต่อปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

Last Updated on Tuesday, 22 April 2014 10:04
 

© 2008 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 ห้อง 402
โทร: 02-3108237::086-3065173-4::086-5210033
e-mail & facebook::acctfin@hotmail.com